Przydatne polecenia

Kilka przydatnych poleceń które ułatwią życie.

Zmiana domyślnego edytora

update-alternatives --config editor