Paravirtulization z Citrix XenServer 6.0 i Ubuntu 12.04

 

Instalacja Ubuntu 12.04 LTS w trybie Paravirtualized (PV)

 Co ciekawe w najnowszej wersji Citrix XenServer 6.0.2 nie znajdziemy szablonu Ubuntu 12.04, chodź oficjalnie Ubuntu wspiera Xen.

 Notka z dokumentacji Ubuntu 12.04:

Xen is now included and officially supported:

  • Provides the facility to run Ubuntu as a Xen virtualisation host (dom0)
  • Libvirt integration/Xen domains manageable through libvirt or any frontend that uses libvirt.
  • Guest installations in HVM mode will use optimized paravirt drivers out of the box.

 Dodanie szablonu Ubuntu 12.04

 Otwórz konsolę XenServer i sklonuj szablon Ubuntu 10.04 (64-bit)

 xe vm-clone uuid=`xe template-list name-label="Ubuntu Lucid Lynx 10.04 (64-bit)" --minimal` new-name-label="Ubuntu Precise Pangolin 12.04 (64-bit) (experimental)"

Zaktualizuj swój nowy szablon

 xe template-param-set other-config:default_template=true other-config:debian-release=precise uuid=`xe template-list name-label="Ubuntu Precise Pangolin 12.04 (64-bit) (experimental)" --minimal`

Tworzenie nowej maszyny wirtualnej na postawie nowego szablonu klikamy po kolei „nowa maszyna wirtualna”, wybierając swój nowy szablon.

Na ekranie z prośbą o podanie nośnika instalacyjnego wybierz opcję „Zainstaluj z adresu URL:” i wpisz:

 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/

Sama instalacja przebiega podobnie jak w poprzednich wydaniach, ale po instalacji i pierwszym uruchomieniu należy jeszcze zmienić wersje jądra oraz poprawić montowanie zasobów dyskowych

Poprawki w systemie jako użytkownik root:

 sudo -s

Instalacja virtual kernel image:

 apt-get install linux-virtual linux-image-virtual linux-headers-virtual

Usunięcie generic kernel image:

 apt-get remove linux-generic linux-headers-generic linux-image-generic

Aktualizacja grub boot loader:

 update-grub

W XenCenter montujemy obraz XenServer Tools xs-tools.iso

 mount /dev/xvdd /mnt

Instalacja XenServer Tools:

 cd /mnt/Linux
 dpkg -i *amd64.deb

Odmontowanie i restart

 cd

 umount /mnt

 reboot

 

PROBLEMY

ERROR system tylko do odczytu ??!?   Następnie należy zmodyfikować wpisy w pliku /etc/fstab  dodać w opcjach barrier=0 : noatime,nodiratime,errors=remount-ro,barrier=0

 

 

Łukasz Pieczonka lukas@lu-media.pl