Linux+ 01/2011 (69) – do pobrania za darmo!

Artykuły

 • Wywiad z Linusem Torvaldsem, twórcą jądra Linux [download id=”10″]

 • LinuxKernel: Podróż do wnętrza systemu. Źródła informacji o jądrze

  W artykule, który opublikowany został w ostatnim numerze magazynu Linux+, opisane zostały podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem sterowników dla systemów opartych na jądrze Linux. Podano w nim również krótką listę publikacji książkowych, z których warto korzystać mw celu lepszego zapoznania się z architekturą jądra oraz nauki tworzenia modułów i sterowników urządzeń. W tym artykule, stanowiącym dodatek do cyklu, przedstawione zostaną najbardziej wartościowe (zdaniem autora) źródła informacji na tematy poruszane w cyklu.


  – Rafała Kułaga

 • Programowanie w Qt pod Ubuntu;Część IV. Interfejs zarządzania bazą danych pod Ubuntu

  W części czwartej zajmiemy się stworzeniem kompleksowej aplikacji z interfejsem zarządzania bazą danych My-SQL. Dowiemy się, jak skonfigurować środowisko pracy, aby móc tworzyć aplikacje bazodanowe, jak wyświetlać na liście informacje z bazy danych, jak dodać akcje do edycji poszczególnych rekordów. Napiszemy również mechanizm zapamiętywania ustawień programu.


  – Łukasz Klejnberg

 • Masz Wiadomość? MOM

  Pierwszy kontakt z systemami Message-Oriented Middleware może wywołać wrażenie “ale po co to wszystko?” Do skomunikowania ze sobą dwóch procesów wystarczy zwykłe połączenie TCP. Co prawda sami musimy podzielić strumień danych na komunikaty, ale proste buforowanie załatwi sprawę. Jeżeli akurat serwer nie działa, a nie możemy sobie pozwolić na utratę komunikatu, przechowamy go na kliencie i spróbujemy później. Kiedy system rozrośnie się i jeden serwer przestanie wystarczać – dopiszemy równoważenie obciążenia. I najpóźniej w tym momencie powinna pojawić się myśl, że ktoś już musiał przez to wszystko przechodzić i jest dostępny jakiś gotowiec.


  – Grzegorz Nosek

 • Nuxeo. System zarządzania dokumentacją typu Open Source

  Zarządzanie dokumentami oraz szeroko pojęte zarządzanie zasobami od zawsze stanowiło kluczową kwestię organizacyjną przedsiębiorstwa. Dokumenty, przechowywane niegdyś wyłącznie w niezliczonej ilości segregatorów oraz przekazywane sobie przez asystentów, były stosunkowo często gubione, a sposób komunikacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami ich obiegu pozostawiał wiele do życzenia.


  – Bartosz Rybicki, Magdalena Ziębińska

 • VtigerCRM – otwarte rozwiązanie dla małych i średnich firm

  Efektywne zarządzanie relacjami z klientami stanowi gwarancję sukcesów w biznesie. Wiele firm wykorzystuje w tym celu programy do obsługi korespondencji elektronicznej (takie jak na przykład MS Outlook) czy też arkusze kalkulacyjne (MS Excel, OO Calc). Warto jednak rozważyć wdrożenie rozwiązania specjalnie do tego dedykowanego. Na rynku znajduje się szereg systemów wspomagających zarządzanie relacjami z klientami, tak zwanych systemów CRM.


  – Łukasz Radzikowski

 • OpenCL – standard obliczeń równoległych

  Standard OpenCL to próba ujednolicenia obliczeń równoległych wykonywanych na nowoczesnych kartach graficznych. Obecnie tylko karty graficzne firm AMD ATI oraz NVIDIA oferują dostęp do API standardu OpenCL.


  – Marek Sawerwain

 • Linksys E 1000 – EE

  – Roger Zacharczyk

 • Polly-B-Gone

  – Maciej Mroziński

 • Biblioteka Qt: Podstawy programowania z wykorzystaniem Qt

  W artykule, który ukazał się w ostatnim numerze Linux+ Czytelnicy mieli okazję zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat biblioteki Qt. Mam nadzieję, że przekonały Cię one do bliższego przyjrzenia się składającym się na nią modułom. W trakcie lektury nowego cyklu poświęconego bibliotece Qt przekonasz się, iż jej motto „Code less, create more, deploy everywhere” nie jest jedynie pustymi przechwałkami działu marketingu. Tak więc zaczynamy – od podstaw, jednak szybko przejdziemy do bardziej zaawansowanych zagadnień.


  – Rafał Kułaga