FreeNX w Ubuntu 12.04

Instalacja serwera FreeNX w Ubuntu 12.04

sudo apt-get install -y openssh-server python-software-properties
sudo add-apt-repository -y ppa:freenx-team
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y freenx freenx-server